top of page
oliver-cole-112209-unsplash.jpg

KOMPETANSE

Advokatfirma Vale & Co er spesialisert innen ekspropriasjon og grunnerverv. Firmaet har i en årrekke representert grunneiere over hele landet som har måttet avstå eiendom. Våre klienter er private boligeiere, eiere/drivere av landbrukseiendommer og annen type næringseiendom. Etter flere tiår med spesialisering har kontoret opparbeidet solid erfaring og kompetanse som vi drar nytte av for å oppnå best mulig resultat for våre klienter. Vi bistår i utenrettslige forhandlinger, administrativ behandling og rettslige prosesser for domstolen.

Firmaet har lang erfaring også med andre saker innenfor fast eiendoms rettsforhold, blant annet regulering etter plan- og bygningsloven, jordskifte/samferdselsjordskifte, utbyggingsavtaler, fredningssaker og tomtefeste.

Ta kontakt for en uforpliktende prat.

bottom of page